„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Jazykové kurzy pre násťročných

Jazykové kurzy pre študentov vo veku od 14- 19 rokov
Štandardný kurz cudzieho jazyka.
Štandardný kurz cudzieho jazyka.

Študenti sú zaradení do kurzu podľa veku a úrovne jazyka. Zaisťujeme nadväznosť kurzov.  Študentov postupne vedieme k príprave  na skúšky PET a FCE. Využívame kvalitný a nami overený učebný materiál. Učíme ako pracovať s textom, rozširujeme slovnú zásobu o nové slová a slovné spojenia. Tvorením otázok a odpovedí im budujeme sebaistotu pri komunikácii. Opisujeme obrázky a  predmety. Staráme sa o  správne používanie gramatických javov v písomnom prejave a komunikácii.Našim hlavným cieľom je aby hovorili a tomu prispôsobujeme všetky potrebné aktivity. Snažíme sa aby ich štúdium bavilo a povzbudzujeme ich k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.

Individuálny kurz: 14,00 Eur

Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,00 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Anglické konverzácie
Konverzačný kurz

Malé skupinky stredoškolákov alebo potenciálnych vysokoškolských študentov s podobnými jazykovými zručnosťami sa naučia všeobecnej a praktickej slovnej zásobe a skladbe vety s cieľom zdokonalenia si  plynulosti  a komunikácie anglického jazyka so situáciami zo skutočného života. Podnecujeme ich v tom aby sa nebáli reagovať na otázky a snažíme sa odbúravať stres z toho,  že urobia chyby pri komunikácii. Kurz vhodný aj pre maturantov, ktorí sa potrebujú pripraviť  na ústnu maturitnú skúšku alebo na pohovor z jazyka, za účelom ďalšieho štúdia.

Individuálny kurz: 14,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,00 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 1-2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Doučovanie

Kurz je určený a vyhradený len na individuálnu pomoc študentovi v príprave na vyučovacie hodiny ako aj orientácia sa na oblasti, ktoré sú jeho slabšou stránkou. Postupné príprava v oblasti gramatických javov, precvičovanie si skladby viet, čítanie textu s porozumením, tvorba otázok a odpovedí, práca s posluchmi. Kurz vhodný na prípravu budúcich maturantov, ktorým vyhovuje hlavne individuálny prístup.

Individuálny kurz: 14,00 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 1-2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút

Príprava na maturitnú skúšku

Kurz jazyka určený pre maturantov ako aj študentov ostatných ročníkov, ktorí sa pripravujú na zvládnutie ťažkej maturitnej skúšky. Na zaradenie do skupiny, študent absolvuje vstupný test, ktorým sa zaraďuje do prípravného stupňa. Kurz sa absolvuje buď so slovensko-anglicky hovoriacim lektorom alebo s len anglicky hovoriacim lektorom. V priebehu kurzu študenti absolvujú niekoľko cvičných testov. Študenti počas prípravy absolvujú nasledovné zložky:
  • gramatika – jej precvičovanie a testovanie
  • konverzácia – rozvoj komunikačných zručností na maturitné témy
  • posluch s porozumením
  • písomný prejav


Individuálny kurz: 14,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,00 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
Príprava na maturitnú skúšku v cudzom jazyku
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah