„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

ELLI

sídlo jazykovej školy je priamo v centre mesta Nové Zámky.
Vítame Vás na stránke jazykovej školy ELLI – jazykovej vzdelávacej inštitúcie pre európske jazyky.
Na trhu pôsobíme už od roku 2003 a sídlo jazykovej školy je priamo v centre mesta Nové Zámky.
Vyučovacia hodina a frekvencia výučby

Rozdelenie kurzov:
 • Individuálny kurz  – 1 účastník na vyučovacej hodine
 • Kurz v miniskupine – 2 účastníci na vyučovacej hodine
 • Kurtz v multiskupine – 3 – 4 účastníci na 1 vyučovacej hodine
Dĺžka vyučovacej hodiny pre individuálne kurzy:
 • 60 min –  ideálna dĺžka hodiny pre individuálne     kurzy  študentov stredných škôl a     dospelých. Pre porozumenie a nadobudnutie schopnosti používať dané     učivo, odporúčame absolvovať kurz 1 alebo 2 x týždenne.
 • 45 min – odporúčame pre     individuálne kurzy pre žiakov základných škôl, hlavne pre kurzy     doučovania. Počas tejto doby si žiak vie s lektorom zopakovať učivo zo     školy a venovať sa doplnkovým cvičeniam, ktoré mu napomáhajú danému učivu     porozumieť. Kurz odporúčame absolvovať 1 alebo 2 x týždenne.

Dĺžka vyučovacej hodiny pre skupinové kurzy:
 • 45 min – to znamená 2 x 45 min     / týždeň – ideálny pre detské kurzy, ich rozvrh sa časovo pohybuje medzi     15.00 – 17.00.
 • 60 min - to znamená 2 x 60 min     / týždeň – ideálny kurz pre klientov, ktorí si potrebujú osvojiť     používanie cudzieho jazyka intenzívnejšie. Precvičovanie jazykových     zručností je obšírnejšie a je rozdelené do 1 týždňa. Napríklad jeden     vyučovací deň je zameraný na používanie gramatiky a druhý deň je zameraný     na konverzáciu a posluch s porozumením.
 • 90 min – to znamená 1 x 90 min     / týždeň - ideálne pre klientov, ktorí sú časovo zaneprázdnení a     dochádzajúcich, tzn. tých, pre ktorých je obtiažnejšie dostaviť na jazykový     kurz častejšie. Kurz je charakteristický svojim tempom a všetky jazykové     zručnosti sa precvičujú počas tohto jedného stretnutia v týždni naraz.
Zameranie výučby

 • Študent je v centre pozornosti
 • Komunikácia študenta v cudzom     jazyku - je u nás na 1. mieste a už od úvodnej hodiny
 • Minimum gramatiky – len     jednoducho a stručne (neplatí však pre prípravné kurzy na certifikátne     skúšky alebo štátne jazykové skúšky)
 • Tempo na hodine – prispôsobené     študentovi
 • Flexibilita lektora
 • Interaktívna výučba – vytvára,     stimuluje a imituje reálne jazykové prostredie a situácie. Výučba je týmto     atraktívnejšia, autentická a efektívna
 • Pravidelné testovanie a     monitorovanie úspešnosti študenta v cudzom jazyku
 • Doplnkové oživenie hodiny –     hry, videá, nahrávky, simulované situácie a dialógy
 • Domáca úloha – podľa     požiadaviek klienta
 • Učíme podľa Spoločného     európskeho rámca (CommonEuropeanFramework – CEF), ktorý tvorí medzinárodné     normy vyučovania a hodnotenia jazykových úrovní študentov v Európskej únii     v oblastiach:
 • porozumenia jazyka –     prečítaného a počúvaného
 • používania verbálnej interakcie
 • písomného prejavu – štylisticky a gramaticky správna formulácia
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah