„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Jazykové kurzy pre juniorov

ELLI JUNIOR pre deti od 10 do 13 rokov

ELLI  JUNIOR pre deti od  10 do 13 rokov
  • Doučovanie
Kurz je určený a vyhradený len na individuálnu pomoc žiakovi v príprave na vyučovacie hodiny. Orientujeme sa na oblasti, ktoré sú jeho slabšou stránkou. Pripravujeme ho na zvládnutie testov,  diktátov. Pomáhame pri učení sa slovnej zásoby. Opakujeme si gramatiku formou cvičení a prácu s textom rozširujeme s rôznymi doplnkovými cvičeniami aby si študent osvojil komunikáciu a slovnú zásobu. Zároveň, formou krátkych diktátov a písomných prác,  pomáhame žiakovi odbúravať stres pri písomkách a testov v škole.

Individuálny kurz: 10,00 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách

Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút
  • Kurzy
Postupná a komplexná jazyková príprava dieťaťa či už od základov alebo od dosiahnutej úrovne študenta.  Kurz je založený na posluchových cvičeniach, ktoré ich naučia  porozumieť danému textu. Učíme deti ako pracovať s textom  a tým získavajú nové slová a slovné spojenia. Tvorením otázok a odpovedí im budujeme sebaistotu pri komunikácii. Opisujeme s nimi obrázky, vlastnosti rôznych vecí. Dbáme na  správne používanie gramatických javov a precvičujeme pravopis.

Individuálny kurz: 10,00 Eur
Miniskupina: 5,50 Eur
Multi skupina: 4,00 Eur

Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách

Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút

Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2018
Návrat na obsah